education

Bạn nghĩ mình kém môn toán? Bạn có thể bị 'chấn thương toán học'

Tôi dạy mọi người cách dạy toán và tôi đã làm việc trong lĩnh vực này được 30 năm. Trong những thập kỷ đó, tôi đã gặp nhiều người bị tổn thương toán học ở các mức độ khác nhau - một hình thức suy nhược tinh thần khi nói về toán học. Khi mọi người chia sẻ câu chuyện của họ với tôi, có những chủ đề chung. Những

ĐọC Thêm